Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak-haberi

Koronavirüs salgınıyla ugras tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e civarindan ayni ritimde devam edecek tam kapanma çagi bütün Türkiye’de başladı.

Dün ise tam kapanmaya saatler kala İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev dokümanı Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgede tam kapanmadan muaf olmak amaciyla kimlerin görev dokümanı alabileceği ve görev dokümanı alanların sorumlu olacağı konular belirtildi.

BELİRLENEN SEKTÖRLERDE ÇALIŞANLAR iki MAYIS’A civarindan MUAF

Genelgede, salgınla ugras sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yasamsal yükün artmaması açısından nihayet derece mühim olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere dahada evvel genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler amaciyla bu işyerlerinin yetkililerince bütün dokümanların geçerliliğin iki Mayıs 2021 sektör bugünü saat 24.00’de sona ereceği ifade edildi.

Kamu kuruluş ve kuruluşlarında görevli halk personeli amaciyla görevli yönetici tarafından “Kamu Personeli görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası benzeri nedenlerden dolayı vaktinde görev dokümanı alınamaması vaziyetinde tek defaya mahsus en çok üç vakit olabilitesi çok olmak kaydıyla görev dokümanı formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.

E-BAŞVURUYLA ALINACAK GÖREV BELGELERİ

e-başvuru sitemi üzerinden veyahut mecburi hallerde manuel olarak düzen eden görev dokümanları kapsamında;

  • İşyeri/firma yetkilisi, imzasini altına aldığı belgede anlatilan kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması esnasında mecburi tek amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, ile alakalı görev dokümanı düzen eden kişi ise kendisi ile alakalı verilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması esnasında muafiyet hasebiyle bunun için bağlı olarak vakit ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.
  • Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.
  • e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev dokümanları eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, olabilitesi çok görev dokümanı olmayan/ibraz edemeyen veyahut görev dokümaninda anlatilan muafiyet nedeni, vakiti ve güzergahı ile denetim sırasındaki vaziyeti ahenk gösteren olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri ile alakalı adli ve yönetimsel işlem uygulanacak.
  • Bu noktada esnaf, endüstri ve/veya ticaret ile tarım odaları başta olmak üzere alakalı iş odaları tarafından İhtiyaç duyulan kılavuzluk faaliyetlerine ağırlık verilecek ve etkinlik alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kaidelere uymaya teşvik edilecek.
  • Tam kapanma çagi içinde minimum çalisan ile hizmet sunacak halk kuruluş ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak halk personeli amaciyla de görevli yönetici tarafından bu vaziyeti alana koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu Personeli görev Bildirim Belgesi” düzen edecek ve bu kapsamdaki halk personeli, görevli olduğu vakit dilimi içinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete elbet olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF var olan YER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde kaide dışı kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ azaları ve çalışanları,

2. halk düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. mecburi halk hizmetlerinin sürdürülmesi amaciyla İhtiyaç duyulan halk kuruluş ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, ihtiyar bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki inanç görevlileri, aciliyetli Çağrı Merkezleri, Vefa yasamsal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. halk ve hususi sağlık kuruluş ve kuruluşları, eczaneler, baytar klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve baytar hekimler,

5. mecburi sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait etkinlik yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ait zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

10. vatan içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde veyahut lojistiğinde (kargo dahil), vatan içi ve vatan dışı taşımacılık, depolama ve alakalı faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. yol hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburi ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo, tv ve web medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli var olan otomobiller ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, sağlık kurumu ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, yakit sektöründe stratejik olarak etkinlik gösteren hatri sayilir büyüklükte tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması koşul olan iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti saglamak üzere görevde olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23. mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve kabirlik hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, ticari taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı esas ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sıhhati ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak emeliyle iş yerlerinde bulunması İhtiyaç duyulan var olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu benzeri “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veyahut refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile kişisel münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri koşulu ile),

29. vatan içi ve vatan dışı yarışma ve kamplara katılacak var olan ulusal sporcular ile seyircisiz oynanabilecek şuurlu spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve başka görevliler,

30. Bankalar başta olmak üzere vatan çapında yaygın hizmet ağı var olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

31. ÖSYM tarafından duyuru edilmiş merkezi imtihanlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne adayi veyahut babadan tek refakatçi) ile imtihan görevlileri,

32. İl/İlçe genel Hıfzıssıhha Kurullarınca destur verilen, şehirler arası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde bulunan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33. mecburi müdafi/vekil, duruşma, ifade benzeri yargısal sorumluluklarin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,

34. Dava ve icra takiplerine ait yapılacak mecburi iş ve işlemler amaciyla adliyelere gitmesi koşul olan taraf veyahut vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer,

35. araç denetim istasyonları ve buralarda çalışan çalisan ile araç denetim randevusu bulunan taşıt sahipleri,

36. ulusal Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları süre gelen uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte var olan veyahut mevzubahis çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

37. şuurlu site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzen eden görevli olduklarına değin vesikayı ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veyahut sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini adina getiren görevliler,

38. İş yerinde bulunan hayvanların hergün bakım ve beslenmelerini yapabilmek amaciyla ikamet ile iş yeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

39. Yalnızca yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını uygulamak ve ikamet ile yarış veyahut idman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve başka çalışanlar,

40. Yalnızca ilaçlama faaliyetleri amaciyla mecburi var olan güzergâhlarda kalmak ve bu vaziyeti belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve başka zarar veren böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,

41. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla hür muhasebeciler, hür muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,

42. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve çalisan ile hizmet verecek var olan banka şubeleri ile çalışanları,

43. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar.

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir