İçişleri Bakanlığı’nın inceleme başlattığı İmamoğlu’ndan ‘dezenfektan ihalesi’ savunması-haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi idaresi tarafından Bir takım hizmet alım ihalelerinde usulsüzlük yapılarak halk zararına neden olunduğu iddiaları üstüne araştırma/ön analiz onayı gereğince, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş heyeti Başkanlığınca mülkiye müfettişi görevlendirilmesine ait İzah yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine 30 Nisan’da tebliğ edilen yazıya, üç Mayıs’ta cevap verdiği ifade edilen açıklamada, İmamoğlu’nun müdafaa dilekçesine yer verildi.

HARCAMA VE İHALE YETKİSİ SIFATI TAŞIMIYOR

Dilekçede, belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde, “harcama ve ihale yetkilisi” sıfatını taşımadığı belirtilerek, “Harcama ve ihale yetkililerinin tanımı, görev görev ve sorumlulukları, genel karar olarak 5018 sayılı halk Mali idaresi ve denetim yasasi ile 4734 sayılı halk İhale Kanunu’nda, hususi karar olarak da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenmiştir.” denildi.

“TAM YETKİLİ var olan HARCMA YETKİLİSİ”

Dilekçede, mevzubahis Yasalara atıf yapılarak, bütçeden gerçekleştirilecek harcamalarda sürecin, harcama direktifi ile başlayıp, dogruluk sahibine tediye yapılması ile nihayet bulduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“5018 sayılı Kanun’da, giderin yapılmasından tediye aşamasına civarindan bütün işlemlerin harcama yetkilisinin gözetim ve denetimi altında, onun buyruk ve direktifi ile yürütülmesi öngörüldüğünden, mesuliyet ile alakalı da harcama yetkilisi ön plana çıkmaktadır. Yasada harcama yetkilisinin, bütçeyle ödenek belirleme edilen her harcama biriminin en üst yöneticisi olarak tanımlanması, yönetimsel açıdan üst yöneticilere, hukuka uygunluk açısından da görevli kılınmış mercilere hesap vermekle sorumlu olduğunu göstermektedir.

“Kanundaki “harcama yetkilisi” ifadesiyle tek program sorumlusuna ve durum hukukunda tanımlanan daire/birim amirine işaret edildiğine vurgu yapılan dilekçede, “Bu kararlar karşısında, bütçeden yapılacak harcamalar ile alakalı 5018 sayılı Kanun’da öngörülen harcama sürecinde tek ve tam görevli olan, giderin yapılmasına karar vermekten tediye aşamasına civarindan bütün işlemleri buyruk ve direktifi çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü var olan harcama yetkilisidir.” ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ BÖYLE BİR GÖREVİ BULUNMUYOR

Savunma dilekçesinde, 4734 sayılı halk İhale Kanunu’na atıf yapılarak Yasada “ihale yetkilisi” tanımının açıkça yapıldığı kaydedildi.

5018 sayılı halk Mali idaresi ve denetim yasasi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzen eden “harcama yetkilisi”, “harcama yetkisi” ve “harcama talimatı” kavramlarının, 4734 sayılı halk İhale Kanunu’ndaki “ihale yetkilisi” ve “yetkisi”ni de kapsadığı anlatilan dilekçede, belediye başkanlarının ihale iş ve işlemleriyle alakalı konularda rastgele tek görevi bulunmadığı savunuldu.

BENZER BİR KARARA uygulanan İTİRAZ DA HATIRLATILDI

Dilekçede, Ayrı olarak dahada evvel eş tek konuda tek belediye başkanı ile alakalı verilen tahkikat desturu kararına karşı yapılan itirazın, Danıştay Birinci Dairesince onay edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu ajansı / Mücahit Türetken

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir