İçişleri Bakanlığı’ndan kısmi kapanma ile ilgili vatandaşın kafasını karıştıran 9 soruya cevap-haberi

Salı akşamı yapılan bakanlar heyeti toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ugras kapsamında alınan tertemiz kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde de madde madde sıralanan düzen etmelerin içinde yolcu kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı maddeleri Bir takım vatandaşların kafasını karıştırdı. Bakanlık vaziyete el atarak 9 sualde bütün heyecan edilenleri cevaplandırdı.

Kısmi Kapanma Tedbirleri ile İlgili Sıkça suallen Sorular’ başlığıyla yayınlanan Sual ve yanıtlar şu şekilde:

1 – Sendikalar tarafından genel heyet vb. geniş katılımlı aktiviteler yapılabilir mi?

Sivil cemiyet kuruluşları, halk müessesesi niteliğindeki iş kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler benzeri sendikaların da genel heyet dahil yapacakları geniş katılımlı her biçimde etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine civarindan destur verilmeyecektir.

2 – Hafta içi günlerde de sokağa çıkmalarına kısıtlama kazançlan 65 ıslak ve üzerinde vatandaşlarımız ile 18 ıslak altı gençler ve çocukların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Genelge ile 65 ıslak ve üzerinde vatandaşlarımız ile 18 ıslak altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise tespit edecek saatler haricinde (65 ıslak ve üzerinde amaciyla 10.00-14.00; 18 ıslak altı amaciyla 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden;

-65 ıslak ve üzerinde vatandaşlarımızın hafta içi veyahut hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması tatbik edilen süre ve günlerdeki hususi araç veyahut toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası toplu ulaşım faaliyeti müsaadeye elbet olup yolcu destur kurullarından destur alınması gerekmektedir.

-18 ıslak altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veyahut vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen ıslak gruplarının elbet olduğu kaideler çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

3 – Sokağa çıkma kısıtlaması tatbik edilen süre ve günlerde mecburi vaziyeti var olmayan vatandaşlarımızın (65 ıslak ve üzerinde ile 18 ıslak altında kalanlar hariç) şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Herhangi tek mecburi vaziyeti (taburcu olma veyahut doktor randevusu bulunma, yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi imtihanlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye çağrı yazısı alma ve cezaevinden salıverilme) var olmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması tatbik edilen süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ama toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanmak suretiyle mümkün olabilecektir. Şehirlerarası yolcu edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler yolcu güzergahı ve vakiti ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

4 – Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan vakit dilimi içinde hususi araçla yolcu edilebilecek mi?

Sokağa çıkma kısıtlaması tatbik edilen süre ve günlerin dışında var olan (sokağa çıkma ile alakalı rastgele tek kısıtlama bulunmayan) vakit aralıkları içinde kalmak kaydıyla hususi araçlarla şehirlerarası yolcu yapılabilecektir. ama bu tür hususi araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa dahi sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında yolcu destur dokümanı olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

5 – Mali müşavirler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Serbest mali müşavirleri çoklukla sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler. ama kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine civarindan verilmesi gerekliliği hasebiyle mali müşavirler ile çalışanları, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve sektör günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklardır.

Öte istikametten bu muafiyet genel tek muafiyet olmayıp Yalnızca muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlıdır.  ters vaziyetler muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara mevzu edilecektir.

6 – rastgele tek tören, nikah merasimi veyahut düğün yapılmaksızın İzdivaç etme işlemleri yapılabilir mi?

Tören, nikah merasimi veyahut düğün yapmaksızın resmi İzdivaç etme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde rastgele mahzur bulunmamaktadır. ama alakalı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde 17 Mayıs 2021 tarihine civarindan nişan, kına, tören, nikah merasimi veyahut düğün yapılmasına netlikle müsaade edilmeyecektir.

7 – Dinleme tesislerinde bulunan yeme-içme yerlerinde masada servis şeklinde hizmet verilebilir mi?

İl/İlçe genel Hıfzıssıhha Kurullarınca destur verilen, yerleşim birimleri hudutları dışındaki karayolları kenarlarında bulunan ve şehirlerarası yolcu edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya baz alinarak dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerleri Yalnızca şehirlerarası yolcu edenlere hizmet sunulması ve aynı masada ikiden çok kişiye servis açılmaması kaydıyla masada servis şeklinde hizmet verilebilecektir.

8 – yolcu acentaları, şuurlu ecnebi gezgin taşıma araçları ile şuurlu ecnebi gezgin rehberleri genelge ile hafta sonları tespit edecek saatler amaciyla kazançlan kısıtlamalardan muaf mıdır?

Turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa tek süreyle ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak var olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından ülkemize gelen yabancı turistlere baz alinarak tur ve tasima hizmetlerini sağlayacak yolcu acentaları, şuurlu ecnebi gezgin taşıma araçları (turist taşıma aracı dokümanı olanlar) araç kullanicilarini ile turistlere baz alinarak kılavuzluk faaliyetlerini yürütecek şuurlu ecnebi gezgin rehberleri (turist kılavuzu kokartı ve kimlik kartı sahibi olanlar) Yalnızca yabancı turistlere hizmet saglamak ve görevli yolcu acentasından görev bölgesi, görevin emeli ve yolculuk güzergâhını veyahut tur programını içerecek şekilde tek belge almak kaydıyla tespit edecek süre ve günlerde tatbik edilen sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır.

9 – aynı zamanda kuaför ve zerafet merkezi/salonu hizmeti sunan iş yerleri ne şekilde çalışacaktır?

Genelge ile zerafet merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine civarindan belli tek süre olarak ara verildiğinden hemide kuaför ayni vakitte da zerafet merkezi/salonu niteliğinde var olan iş yerleri Ramazan ayı süresince Yalnızca kuaförlük hizmeti sunabilecekler, zerafet merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.

Yayım tarihi
Güncel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir