Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi-haberi

Galatasaray, 29 Mayıs’ta yapılması tasarilanan alışılmış olan Seçimli genel heyeti iptal edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızlılar, yapılacak seçimin, tertemiz yönetimsel tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihe civarindan yapılamayacağını belirtti.

Galatasaray’dan yapılan İzah şöyle:

KORONA engel OLDU

“13 Nisan 2021 tarihindeki yönetim heyeti toplantısında Tüzüğümüzün 27. maddesi uyarınca evvel toplantısı 22 Mayıs 2021, yeteri civarindan ekseriyet sağlanamadığı halde 2. toplantısı 29 Mayıs 2021 tarihinde olmak üzere alışılmış olan Seçimli genel heyet Toplantısı yapılmasına karar verilmiş ise de; karar tarihinden ardindan İl genel Hıfzıssıhha Meclisi’nin 15.04.2021 tarihindeki ve 32 sayılı toplantısında, Sivil cemiyet kuruluşlarının genel heyet da dahil olmak üzere, yapacakları her biçimde geniş katılımlı etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine civarindan destur verilmemesine karar verilmiştir.

BAŞKAN ADAYLARI İÇİN nihayet GÜN 7 MAYIS

Pandemi ile alakalı nihayet gelişmelere güvenerek 27.04.2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile kısmi kapanma önlemlerine tertemiz tedbirler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe bugünü saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi bugünü saat 05:00’e civarindan başta sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası yolcu kısıtlaması dahil olmak üzere memleket genelinde tam kapanmaya gidilmiştir. Tüzüğün Dördüncü Bölüm “Seçim Öncesi İşleri” başlığı altında düzen eden 61. maddesi gereği takim Başkanlığına aday olabilmek amaciyla seçimin yapılacağı genel Kurula katılma hakkına sahip var olan asgari 100 üyenin imzası ile adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan heyeti Başkanlığına önermesi ve önerilen reis adayının yönetim Kurulu, denetim Kurulu, düzen heyeti ve Sicil Kurulunda görev alacak asil ve yedek aza listesini imzalayarak en geç seçenek genel heyeti birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) vakit evvel saat 18:00’a civarindan imzasini karşılığında Divan heyeti Başkanlığına teslim yükümlülüğü bulunmaktadır. Tüzük hükmü hasebiyle reis adayları bu yükümlülüklerini 7 Mayıs 2021 saat 18:00’e civarindan adina getirmeleri gerekmekte olup bu asama TAM KAPANMA çagi dahil kismina eşit gelmektedir.

YENİ SEÇİM TARİHİNİ PANDEMİ KOŞULLARI BELİRLEYECEK

Bununla birlikte Tüzüğümüzün 27. maddesi gereği seçimli genel heyet toplantılarının Mayıs ayının 2. yarısında hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden ardindan ise kapanma tedbirlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının ayni ritimde devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir. mevzubahis yönetimsel tedbirler ve kısıtlama kararları dikkate alınarak, adaylık başvurularının sıhhatli olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük hükümlerine ahenk gösteren gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında katılımcı sayısının dolayısıyla temsil niteliğinin dahada çok olacağı demokratik tek ortamda genel heyet yapılabilmesi adına, yukarıda zikredilen seçimli alışılmış olan genel heyet toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklama etmesi beklenilen tertemiz yönetimsel tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir