Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı-haberi

İçişleri Bakanlığı, tertemiz tip koronavirüsle ugras kapsamında 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a civarindan ayni ritimde devam edecek “tam kapanma” sürecine ait yayımlanan genelge ile alakalı sıkça suallen suallere ek yaptı. dahada evvelce 15 suali Cevaplayan bakanlık, heyecan edilen 8 konuda dahada bilgi verdi.

SEYAHAT ACENTALARI

Soru 16- Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası yolcu kısıtlamasından muaf mıdır?

Cevap 16.Sigorta acentaları tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına elbet olup faaliyetlerine ara vermeleri gerekmekte. Tam kapanma çagi içinde sigorta eksperleri Yalnızca tek talihsiz kaza vaziyetinde alakalı anne sigorta şirketince görev dokümanı düzen etmesi ve hasar güzergahı/zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak. Bu kapsamda hasarla alakalı olarak sokağa çıkacak var olan sigorta eksperlerinin, denetimlerde anne sigorta şirketlerince düzen eden görevlendirme dokümanı ve müessesesel kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmekte. anne sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzen eden görevlendirme vesikalarının tek örneği eş zamanlı olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla alakalı kolluk birimlerine gönderilecek.

OTO TAMİRCİLERİ

Soru 17- Tarımsal araçların onarım bakım atölyeleri ile tasit tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Cevap 17: Tarımsal araçların onarım bakım atölyeleri ile tasit tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değil. Tam kapanma döneminde tatbik edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince tarımsal imalat faaliyetlerinde kullanılan araçların onarım ve bakımlarını adina getiren onarım ve bakım atölyeleri ile tasit tamircileri kapalı tutulacak.

Ancak imalat faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından mecburi durumların oluşması seklinde bu işyerleri, kısa süreli ve alakalı arızanın giderilmesi emeliyle kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde belli tek süre olarak açılabilecek, çağrı üstüne ve Yalnızca bahse mevzu arızanın giderilmesine baz alinarak hizmet sunabilecekler.

Bu hizmeti saglamak emeliyle işyerlerine gelmek vaziyetinde var olan görevli kişiler, Yalnızca bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla ahenk gösteren olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından belli tek süre olarak muaf olacaklardır.

EMEKLİ MAAŞLARI ne türlü ÇEKİLECEK?

Soru 18- 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli aylık ve ikramiye ödemeleri amaciyla emekliler bankalara gidebilecek mi?

Cevap 18: Tam kapanma çagi içinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak var olan çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli aylık ve ikramiyeleri ile başka maaş/aylık/ücret ödemeleri; ülkemiz Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veyahut başka usullere göre açıklanacak var olan takvim ve süreler içinde kendisinin grubuna eşit gelen müddette kullanmak, aylık ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergah ve vakit kaidenine ahenk gösteren davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve ATM’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa müddette geliş-gidiş uygulamak amaciyla kullanmaları hatri sayilir büyüklükte önem taşıyor.

Maaş/aylık/ücret veyahut ikramiye ödemeleri esnasında fiziki ara kaidesi başta olmak üzere salgınla ugras önlemlerine ters görüntülerin oluşmaması amaciyla mülki yönetim amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince İhtiyaç duyulan gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak çalisan sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi emeliyle bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI

Soru 19- Özürlü ve ihtiyar aylıkları ile yasamsal destek ödemeleri dogruluk sahiplerine nasıl ulaştırılacak?

Cevap 19: Tam kapanma çagi içinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak var olan neden Özürlü ve ihtiyar aylıkları gerekse yasamsal destek ödemelerinin salgınla ugras koşullarına ahenk gösteren şekilde gerçekleştirilmesi gerekmekte.

Bu kapsamda Aile ve yasamsal Hizmetler Bakanlığı, PTT genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan müzakereler neticeninde PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar dış olmak üzere; Özürlü ve ihtiyar aylığında 867.242, yasamsal destek ödemesinde ise 765.852, dogruluk sahibinin ödemelerinin hanelerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve yasamsal Hizmetler Bakanlığınca halkoyu ile paylaşılmıştı.

5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Özürlü ve ihtiyar aylıkları ile yasamsal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına veyahut İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplaminda 1.633.094 dogruluk sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa yasamsal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve başka halk personeli aracılığıyla dogruluk sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacak.

SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİ

Soru 20- yol hayvanlarını besleyecek olanlar sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında nasıl davranmalılar?

Cevap 20: Tam kapanma döneminde tatbik edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince yol hayvanlarını besleyecek var olan vatandaşlarımıza mülki makamlar ile kolluk birimlerince İhtiyaç duyulan kolaylıklar sağlanacak.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar; ikametleri ile besleme noktaları arasındaki güzergahla sınırlı kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek minimum kişi kapsamında kalmak, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde hayvan besleme faaliyetine değin güncel fotoğraf/video çekimi görüntülerini saglamak veyahut yol hayvanlarını beslemek amaciyla götürdükleri malzemeleri göstermek benzeri kaidelere uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması tatbik edilen günlerde Ayrı olarak rastgele tek belge ibrazına neden kalmaksızın faaliyette bulunabilecekler.

BASIN KARTI SAHİPLERİ ŞEHİRLER ARASI KISITLAMAYA TABİ Mİ?

Soru 21- Turkuaz medya kartı sahibi medya mensupları sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahatleri kısıtlamalarına elbet midir?

Cevap 21: Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz medya kartı sahibi var olan medya mensupları müessesesel kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası yolcu kısıtlamasına elbet olmayacaklar.

Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma araçlarından biletleme aşamasında turkuaz medya kartı dışında Ayrı olarak tek destur veyahut belge istenilmeyecek.

ARICILIK FAALİYETLERİNDE BULUNANLAR

Soru 22- Gezginci arıcılık faaliyetinde bulunanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Cevap 22: 03.04.2021 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde; Gezici arıcılıkla iştigal eden kişilerin, şehirlerarası intikale başlamadan evvel başta ulaşım araçları olmak üzere alakalı ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri, kendileri ile alakalı sağlık kontrollerini yapmış olmaları ve gittikleri yerlerde mümkün olduğunca mahalli halkla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyeceği belirtilmişti.

5996 sayılı baytar Hizmetleri, bitki Sağlığı, besin ve Yem yasasi çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan kişilerin iller arası yer değişiklikleri esnasında İl/İlçe tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt dokümanı ile derhal sevk dokümanı almaları gerekmekte.

Bu doğrultuda gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası seyahatleri esnasında İl/İlçe tarım ve Orman Müdürlüklerince düzen eden AKS Kayıt dokümanı ile derhal sevk belgesinin varlığı seklinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde Ayrı olarak yolcu destur dokümanı istenilmeyecek.

Aynı kent içinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek istek eden arıcılara da AKS kayıt belgesi, güzergah ve vakit denetimi yapılarak destur verilecek.

AT YARIŞI ORGANİZASYONLARI

Soru 23. At yarışı organizasyonlarına katılmak emeliyle at sahipleri, antrenörler, seyisler ve başka çalışanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Cevap 23: At yarışları müsabakalarının icra edilmesine ayni ritimde devam edildiğinden organizasyonun yürütücüsü var olan ülkemiz Jokey takimi tarafından Yalnızca mecburi vaziyetler amaciyla düzen edecek görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla at sahipleri, antrenörler ve seyisler, değişik şehirlerde düzen eden organizasyonlara katılmak emeliyle şehirlerarası yolcu yasağından muaf tutulacak.

Müsabakanın düzenlendiği vakit ve güzergah kısıtlamasına elbet olacak var olan ülkemiz Jokey takimi tarafından düzen eden görevlendirme vesikalarının tek örneği eş zamanlı olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla alakalı kolluk birimlerine gönderilecek.

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir