Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi-haberi

TBMM genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı’nda, ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü ile alakalı kanun İle Bir takım Kanunlarda farklık Yapılmasına değin kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

MENKUL MALLAR PAZARLIK USULÜ İLE SATILABİLECEK

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ait yenilemeler bulunan kanun teklifiyle; ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü ile alakalı Kanun’da değişikliğe gidildi. Bu Yasaya elbet var olan halk kuruluş ve kuruluşlarına, muhafazası riskli veyahut masraflı var olan taşınır mallarında pazarlık usulüyle satış imkanı tanınacak. taşınır mallar, elektronik ortamda veyahut tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Artırma neticeninde kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerden, senelik yüzde 5 oranındaki nema adina tecil Getiriyi oranında nema alınacak. alıcı malı almaktan vazgeçer veyahut verilen süre içinde bedelin tamamını vermezse; esya 2. kez artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale edilecek. Aynı madde üzerinde AK Parti’nin verdiği farklık önergesi ile elektronik ortamda iki sefer artırmaya çıkarılmasına karşın satılamayan taşınır mallar da pazarlık usulü ile satılabilecek.

İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Teklifle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe etkinlik gösteren iş yerlerinde, 2021 senesi mart ayında hizmet akdi bulunan ve fiyatsız müsaadeye ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta var olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 senesi Nisan ve Mayıs aylarına ait olarak, fiyatsız müsaadeye ayrıldıkları asama için, hergün 50 Lira tediye yapılacak. Ayrı olarak halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler amaciyla de destek meblağı 50 liraya çıkarıldı. Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe etkinlik gösteren iş yerlerinde 2021 Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar amaciyla 2021 senesi Nisan ve Mayıs aylarına ait için prime esas kazanç asagi sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve iş veren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin yasamsal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri bütün primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak. Aynı madde üzerinde AK Parti’nin verdiği farklık önergesi ile yiyecek ve içecek sektörüne kazançlan iyileştirmelerin kapsamı genişletildi.

3 AYLIK DÖNEM, 12 AYA ÇIKARILIYOR

Hastalık ve analık sigortasından ödenecek var olan belli tek süre iş göremezlik ödeneğine esas hergün kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor. İş göremezliğin başladığı tarihten evvelki nihayet tek sene içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık seklinde ödeneğe esas tutulacak hergün kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki hergün prime esas kazanç asagi sınırının iki katını geçemeyecek. Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler amaciyla geriye baz alinarak prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış var olan prim teşviki, destek ve indirimler başka tek prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

21 BİN ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Kabul edilen teklifle; takriben 21 bin çiftçinin kredi borçları tekrar yapılandırılıyor. Çiftçilerin borçları, Yasada anlatilan metotla tekrar hesaplanacak ve bu hesaplama çerçevesinde borçların vadelerinden bugüne civarindan tahakkuk etmiş temerrüt faizleri silinecek. Borçlar, sade usulde yürütülecek faizle tekrar belirlenecek. Bu kapsamda çiftçinin tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri tekrar yapılandırılacak.

Kaynak: Anadolu ajansı / Ahmet Alp Özden

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir